Trwa pobieranie danych
Logowanie do systemu Terminal®
© Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.
e-mail: pomoc@gdansk.pl, Terminal ® ver 8.2, 2005-2020
Login:

Klucz:

 


Proszę wpisać login i klucz odpowiednio w powyższych polach aby zalogować się do systemu. Klient może być zalogowany tylko na jednym koncie jednocześnie.
Połączenie z serwerem zabezpiecza 256-bitowy klucz bezpieczeństwa SSL.
W razie problemów, proszę kontakować się z administratorem systemu.