Trwa pobieranie danych
Logowanie do systemu Terminal®
© Fundacja Gdańskie Centrum Multimedialne, Portal gdansk.pl
e-mail:: pomoc@gdansk.pl, Terminal ® ver 7.1, 2005-2018
Login:

Klucz:

 


Proszę wpisać login i klucz odpowiednio w powyższych polach aby zalogować się do systemu. Klient może być zalogowany tylko na jednym koncie jednocześnie.
Połączenie z serwerem zabezpiecza 256-bitowy klucz bezpieczeństwa SSL.
W razie problemów, proszę kontakować się z administratorem systemu.